združenie výtvarných umelcov Zvolena

o nás

Zvolenská sedmička je dobrovoľné združenie výtvarných umelcov Zvolena, ktoré právne vystupuje ako občianske združenie výtvarníkov. Združenie bolo zaregistrované na Ministerstve vnútra SR - reg. 20. januára 1994 č. spisu VVS1-900/90-9236/. Súčasný počet členov združenia je 24. Poslaním (účelom) združenia ZVOLENSKÁ SEDMIČKA, je združovať neprofesionálnych a profesionálnych výtvarníkov, umelcov, fotografov a dávať im možnosť širšej realizácie a konfrontácie svojej tvorby vo vnútri združenia...

VIAC

neprehliadnite

Pozrite si tvorbu Zvolenskej sedmičky v sekcii Členovia. Obsah pravidelne aktualizujeme a momentálne je v našej databáze 1148 výtvarných diel.
Toto je výber z posledne aktualizovaných výtvarných počinov:

kontakt


Peter PETRINEC  0903 395 2_59
Ivan GERTLI   0905 498 9_52
Jozef KAJAN   0904 961 4_29
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

partneri


SNG - expozitúra Zvolen
Mesto Zvolen - Mestský úrad, odbor kultúry
RICASSO – šermiari z juhovýchodnej bašty zámku Zvolen
HAAS PRESS - reklama, dtp, grafika, web

napíšte nám


Môžete nám napísať aj prostredníctvom
jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR