akcie - Zvolenská sedmička združenie výtvarných umelcov Zvolena

akcie

Podobnosť čisto náhodná

alebo „Konfrontácia kontrastov inakosti s koreláciou rovnakosti“

„Podobnosť čisto náhodná“ – výrok často zaznievajúci v súdnych sieňach so snahou o spochybnenie identity ľudského jedinca. Tam a takto právnicky zneužívaný zľudovel ako trpko úsmevný bonmot, čo však v prípade totožného názvu spoločného umeleckého projektu dvoch zvolenských výtvarníčok rozhodne neplatí. Naopak, svojimi súrodeneckými „dvojičkami“ sa autorky ich zobrazení - Michaela Högger a Martina Majcherová - snažia identitu hereckých osobností odkrývať. Od abstrakcie k realizmu. Od pocitu povedomosti v duchu - „tak toto mi niečo a niekoho pripomína“ – k odhaleniu konkrétnej filmovej postavy zahranej existujúcim človekom. Génius momentu podobnosti a vnuknutie umeleckého zámeru dvojíc sa stali podstatou a východiskovou premisou ich stvárnenia. Obe výtvarníčky spája členstvo a vzájomná spolupráca v rámci aktivít občianskeho združenia výtvarníkov - Zvolenská sedmička – čo sa stalo živnou pôdou zrodu a rozvíjania i tohto nápadu a ideovej koncepcie bilaterálneho projektu, ktorého výsledky výstava prináša. Michaela primárne vytvorila sériu väčších obrazov polfigúr s neznámymi tvárami, ktoré vyjadrujú určité pocity, či nesú isté vlastnosti a Martina k nim priradením dotvorila proporčne menších dvojníkov na základe fyzickej podobnosti s viac či menej známymi filmovými postavami. Pre túto expozíciu tak vzniklo sedem diptychov, štýlovo aj obsahovo zaujímavých ženských dvojíc, spoznateľných z poväčšine kultových kinematografických snímok – Kill Bill, Frida, Addams familly, Matrix, Harry Potter, Baywatch, The Suicide Squad. Umelecký štýl a výraz tvorby obidvoch výtvarníčok je však pritom diametrálne odlišný. Michaeline kreácie sú abstraktné veľkoformátové plátna s bohatou i plastickou štruktúrou a farebnosťou, Martininým výtvarným vyjadrením sú zas výhradne realistické plošné maľby komornejších rozmerov a v čiernobielom prevedení. Ale aj napriek týmto rozdielom, alebo práve vďaka nim, je podobnosť jednotlivých dvojíc viac než zrejmá a zároveň čisto náhodná... Na základe interesantnej invencie, s jasne zrozumiteľným a výstižným názvom tohto ideového dualizmu, expozícii predpovedám nielen veľký divácky záujem, ale aj parciálny komerčný úspech jednotlivých "dvojičiek", najmä u notoricky známejších filmových postáv a ich fešných hereckých protagonistiek – zabijácka Uma Thurman, fridovská Salma Hayek, plážová Pamela Anderson ...    S humornou nadsázkou možno konštatovať, že najmä muži si prídu na svoje. Už sa teším na ďalšie nové páry "dvojvaječných súrodencov" pretože pevne verím, že nezostane len pri týchto 7-mich a vydarený projekt bude takto obohacujúco pokračovať.   Želám im veľa zdaru a umeleckú dlhovekosť.
                                                                                                                                   Ing.arch. Martin Vais, kurátor výstavy

Podobnosť čisto náhodná (martinamajcherova.sk)  Michaela Högger a Martina Majcherová a ich diptychy - SME | MY Zvolen


Kontakt

Peter PETRINEC: 0903 395 359
Ivan GERTLI: 0905 498 952
Jozef KAJAN: 0904 961 429
E-mail: zv7@zvolenskasedmicka.sk

 
 

Napíšte nám

Môžete nám napísať aj prostredníctvom jednoduchého kontaktného formulára:

KONTAKTNÝ FORMULÁR